SANKSIYA KIRITILGAN BANKLAR RO’YXATI

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 13.06.2024. Raqam: 19

KORPORATIV MIJOZLAR UCHUN YO'RIQNOMA - 2024

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 01.05.2024. Raqam:

JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARNING MUROJAATLARI BILAN ISHLASH TARTIBI

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 19.03.2024. Raqam:

OMMAVIY OFERTA – “INTERNET BANKING iDBA” MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KO’RSATISH TO’G’RISIDAGI SHARTNOMAYURIDIK SHAXSLAR VA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR UCHUN (eski tahrir)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 15.03.2024. Raqam:

OMMAVIY OFERTA – “INTERNET BANKING iDBA” MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KO’RSATISH TO’G’RISIDAGI SHARTNOMA JISMONIY SHAXSLAR UCHUN (eski tahrir)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 15.03.2024. Raqam:

OMMAVIY OFERTA – KONVERTATSIYA XIZMATLARINI KO’RSATISH BO’YICHA (yangi tahrir - 25.03.2024 yildan boshlab)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 15.03.2024. Raqam:

OMMAVIY OFERTA – “INTERNET BANKING iDBA” MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KO’RSATISH TO’G’RISIDAGI SHARTNOMAYURIDIK SHAXSLAR VA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR UCHUN (yangi tahrir - 25.03.2024 yildan boshlab)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 15.03.2024. Raqam:

OMMAVIY OFERTA – “INTERNET BANKING iDBA” MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KO’RSATISH TO’G’RISIDAGI SHARTNOMA JISMONIY SHAXSLAR UCHUN (yangi tahrir - 25.03.2024 yildan boshlab)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 15.03.2024. Raqam:

Yevrodagi to’lov yo’riqnomalarini bajarish uchun talablarni o’zgartirish to’g’risida_Yurudik shaxslar

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 08.09.2023. Raqam:

Yevrodagi to’lov yo’riqnomalarini bajarish uchun talablarni o’zgartirish to’g’risida_Jismoniy shaxslar

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 08.09.2023. Raqam:

Naqd xorijiy valyuta operatsiya limitlari_jismoniy shaxslar_31.03.2023

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 31.03.2023. Raqam:

OMMAVIY OFERTA – JISMONIY SHAXSLAR UCHUN BANK KARTALARINI CHIQARISH VA ULARGA XIZMAT KO‘RSATISH TO‘G‘RISIDAGI SHARTNOMA (10.01.2023 yildan boshlab)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 30.12.2022. Raqam:

KDB BANK O’ZBEKISTON AJ YURIDIK SHAXSLAR VA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLAR UCHUN BANK HISOBVARAQLARINI YURITISH VA BANK OPERATSIYALARINI AMALGA OSHIRISH SHARTLARI (01.01.2023 yildan boshlab kuchga kiradi)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 22.12.2022. Raqam:

OMMAVIY OFERTA - JISMONIY SHAXSLARGA TALAB QILIB OLINGUNCHA DEPOZIT HISOBVARAQNI OCHICH VA YURITISH SHARTNOMASI (15.09.2022 y. tahriri)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 15.09.2022. Raqam:

SWIFT Global Payments Innovation (GPI) prezentatsiya

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 14.06.2022. Raqam:

SANKSIYA KIRITILGAN BANKLAR RO’YXATI (oldingi tahrir)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 26.02.2024. Raqam: 18

Mobil bankingdan foydalanish shartlari-Ommaviy oferta

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 14.04.2021. Raqam:

CHET EL VALYUTASIDAGI O’TKAZMALAR OYBEK FILIALI KORPORATIV MIJOZLARI UCHUN

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 01.09.2021. Raqam:

CHET EL VALYUTASIDAGI O’TKAZMALAR OYBEK FILIALI (JISMONIY SHAXSLARGA)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 01.09.2021. Raqam:

“Internet Banking iDBA” masofaviy bank xizmatlarini ko’rsatish to’g’risidagi Shartnoma–ommaviy ofertaga 4-Ilova - "Internet Banking Tizimida foydalanuvchini ro’yxatdan o’tkazish uchun Ariza"

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 17.03.2021. Raqam:

“Internet Banking iDBA” masofaviy bank xizmatlarini ko’rsatish to’g’risidagi Shartnoma–ommaviy ofertaga 2-Ilova "Call-Back Avtorizatsiya uchun ma'lumot"

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 17.03.2021. Raqam:

CHET EL VALYUTASINI MILLIY VALYUTAGA KONVERTATSIYA QILISH UCHUN BUYURTMA

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 01.09.2021. Raqam:

BIR TURDAGI CHET EL VALYUTASINI BOSHQA TURDAGI CHET EL VALYUTASIGA KONVERTATSIYA QILISH UCHUN BUYURTMA

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 12.02.2021. Raqam:

MILLIY VALYUTANI CHET EL VALYUTASIGA KONVERTATSIYA QILISH UCHUN BUYURTMA (FILIALLAR MIJOZLARI UCHUN)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 01.09.2021. Raqam:

MILLIY VALYUTANI CHET EL VALYUTASIGA KONVERTATSIYA QILISH UCHUN BUYURTMA (BOSH OFIS MIJOZLARI UCHUN)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 01.09.2021. Raqam:

JISMONIY MIJOZLAR UCHUN BANK XIZMATLARINI TAQDIM ETISH UCHUN ARIZA

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 17.02.2020. Raqam: -

CHET EL VALYUTASIDAGI O’TKAZMALAR BOSH OFIS (JISMONIY SHAXSLARGA)

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 08.06.2021. Raqam: -

CHET EL VALYUTASIDAGI O’TKAZMALAR BOSH OFIS KORPORATIV MIJOZLARI UCHUN

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 08.06.2021. Raqam: -

“KDB BANK O’ZBEKISTON” AJ ТОМОNIDАN BАNK HISОBVАRАG’INI YURITISH VA BАNK OPЕRАTSIYALАRINI AMALGA ОSHIRISH SHАRТLАRI YURIDIK SHAXSLAR UCHUN

Ro'yxatdan o'tish sanasi: 05.05.2019. Raqam: -