Aksiyalar Haqida Ma'lumot

KDB Bank O'zbekistonning ustav kapitali 101,272,260,908.00 so'mni tashkil etadi va ro'yxatdan o'tkazilgan oddiy aksiyalardan iborat.

Toshkent Fond Birjasi

Pul birligi

So‘m

Belgi

KBUN

ISIN

UZ7012740005

Depo kodi

9 0000 2700

1997 - 2018 yillar uchun aksiyalarning umumiy ko'rinishi

YilBitimlar turiAksiyalarni chiqarishAksiyalarning nominal qiymatini chiqarishUmumiy ustav kapitali
1997Chiqarilgan aksiyalar+9,00051,050459,450,000
Jami9,0004,550,903,300
2007Chiqarilgan aksiyalar+80,14651,0504,091,453,300
Jami89,1464,550,903,300
2008Chiqarilgan aksiyalar+69,92451,0503,627,613,000
Jami159,0708,178,516,300
2010Nominal narx0148,63015,464,057,800
Jami159,07023,642,574,100
2013Chiqarilgan aksiyalar+102,996148,63015,308,215,480
Jami262,06638,950,869,580
2015Aksiyalarni ajratish (1:1000)+262,066,000148,6338,950,869,580
Jami262,066,00038,950,869,580
2018Chiqarilgan aksiyalar+419,305,600148,6362,321,391,328
Jami681,371,600101,272,260,908