+998(78) 120-80-00
Bizning forum Fuqarolar murojaati Internet banking
Русский English Ўзбекча

Kollegial va maslahat organlari

Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi. Aktsiyadorlar umumiy yig'ilishi Bankning yuqori boshqaruv organi hisoblanadi. Yillik aksiyadorlar umumiy yig'ilishi moliyaviy yil tugaganidan keyin olti oydan kechikmay o'tkaziladi.

Sanoq (Hisob/hisoblash) komissiyasi. Ovozlar sonini hisoblash, aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etishi uchun ro’yhatdan ot’kazish, shuningdek ovoz berish byulletenlarini taqdim etish uchun Bank kengashi hisob komissiyasini tuzadi. Komissiya a’zolarining sanoqli va hususiy tarkibi aktsiyadorlar umumiy yig'ilish tomonidan tasdiqlanadi.

Hisob komissiyasi aktsiyadorlar umumiy yig'ilishining kvorumi mavjudligini belgilaydi, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida aktsionerlarning (ularning vakillarining) ovoz berish huquqini amalga oshirish bilan bog'liq masalalarni aniqlab beradi, ular tomonidan taqdim etilgan masalalar bo'yicha ovoz berish tartibini tushuntiradi, ovoz berish jarayonini tashkil etish, saylovchilarning ovoz berish tartibini va saylovchilarning ovoz berish huquqlarini ta'minlaydi, ovozlarni sanab chiqadi va ovozlarni umumlashtiradi, ovoz berish natijalari to'g'risida bayonnoma tuzadi va аrxivga ovoz berish byulletenlarini taqdim etadi.

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi Bank kengashining taklifiga binoan Hisob komissiyasining a'zolarini tasdiqlaydi. Saylov komissiyasi tarkibi Bank Kengashi va Revision  Komissiya a’zolaridan tashkil topgan bo’lib ularning soni 3 nafardan kam bo’lmasligi kerak. Bank Boshqaruvi raisi va a]zolari  Hisob komissiyasi tarkibiga qo’shila olmaydi.

Bank Kengashi. Bankning Kengashi amaldagi qonunchilikda va Bank ustavida Aktsionerlar umumiy yig’ilishiga tegishli deb belgilangan savollardan tashqari Bank faoliyatining umumiy boshqaruvini amalga oshiradi. Bank Kengashi bank sohasida malaka va tajribaga ega bo'lgan 5 (besh) ta Kengash a'zosidan iborat.

Bankning ovoz berish huquqiga ega aktsiyalarining umumiy soni 1 (bir) foizdan kam bo’lmagan  aksiyadorlar yig’ini moliya yili tugaganidan keyin 30 kundan kechiktirmay aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishining kun tartibi masalalarini taqdim etish va Bank kengashiga nomzodlar ko'rsatish huquqiga ega. Bank Kengashi a'zolari Aktsionerlar Umumiy yig'ilish tomonidan 1 (bir) yil muddatga saylanadi. Boshqaruv a'zosi Bank Kengashi a'zosi bo'lishi mumkin emas.

Revision komissiya. Revision komissiya aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan bir (1) yil muddatga saylanadi. Bank Revision komissiyasi 3 (uch) kishidan iborat bo’lib, bir shaxs Bank Revision komissiyasi tarkibiga ketma-ket uch martadan ortiq saylanishi mumkin emas.

Bank Revision komissiyasi a'zosi bir vaqtning o’zida Bank Kengashi a'zosi bo'la olmaydi va mehnat shartnomasi asosida Bankda ishlay olmaydi.

Boshqaruv. Bank kollegial ijroiya organi ("Boshqaruv")  Bankning joriy faoliyatini boshqaradi. Bank Boshqaruvi tarkibi ettita a’zodan iborat bo’lib bu tarkibga  Boshqaruv Raisi, uning O'rinbosarlari, Bosh buxgalter, Yuridik boshqarma boshlig'i va boshqa boshqaruvchi hodimlar (“Boshqaruv a’zolari”) kiradi.  Boshqaruv raisi Boshqaruv boshlig’i vazifasini bajaradi. Boshqaruv qarorlari Boshqaruv majlisida qatnashgan  Boshqaruv a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Ovoz berishda har qanday masala bo'yicha ovozlar tengligida, Boshqaruv raisi ovoz bergan qaror ustunlikka egadir. Boshqaruv raisi va a’zolarining yarmidan ko’pi qatnashgan majlis kvorumga ega.   Bundan tashqari, Boshqaruv majlislarida  Bank Boshqaruvi raisi tomonidan belgilangan 10 (o’n) kishidan ko’p bo’lmagan doimiy kuzatuvchilar qatnashadilar.

Aktiv- Passiv qo’mitasi  Boshqaruv a’zolari,  tegishli boshqarma rahbarlari, shuningdek boshqa amaliyot boshqarmalari rahbarlari va  Tavakkalchilikni boshqarish boshqarmasi rahbaridan tashkil topgan. Aktiv- Passiv qo’mitasi oylik miqyosda bank sektoridagi boshqa o’yinchilar bilan solishtirganda, shuningdek, o'rtacha sanoat qiymatiga nisbatan, moliyaviy holatdagi voqealar va tendentsiyalar va Bank faoliyati natijalarini ko'rib chiqadi.

Tavakkalchilikni boshqarish qo’mitasi Кuzatuv kengashiga to’g’ridan-to’g’ri bo’ysinadi df Kuzatuv kengashi a’zolaridan tashkil topgan qo’mitadir. Qo’mita har oy tavakkalchilikni boshqarish hisobot oyi ishini ko’rib chiqish uchun chaqiriladi va Tavakkalchilikni boshqarish boshqarmasiga  har oylik hisobotni taqdim etadi.

Kredit qo‘mitasi – bankning doimiy ravishda faoliyat kursatadigan, kreditor uchun kredit shartlarini tasdiqlovchi va unga kredit berish yoki bermaslik buyicha yakuniy karor chikarish uchun mas’ul jamoaviy organi.

Likvidlikni boshqarish qo‘mitasi bankning joriy likvidlik holatini va qisqa muddatli mablag’ jalb etish imkoniyatlarini o’rganib tahlil qiladi.

Xodimlar bilan ishlash qo‘mitasi doimiy qo’mita sifatida tuzilgan bo’lib, o’z vazifa-majburiyatlari doirasida Bank bosqharuviga kadrlar siyosati va amaliyoti yuzasidan nazorat faoliyatini amalga oshirishga kumaklashadi.

Xaridlar qo'mitasi. Xaridlar qo'mitasining asosiy funktsiyasi - bank uchun eng maqbul shartlarda tovarlar va xizmatlar xarid qilish bo'yicha umumiy qiyosiy tahlil qilish. Xaridlar bo'yicha qo'mita shuningdek xaridlar bilan bog'liq boshqa faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin.

Auditorlik Qo‘mitasi. Boshqarish qo'mitasi bankning ichki nazorat tizimini tashkil etish va ta'minlash asosiy maqsadi bilan tashkil etilgan. Audit qo’mitasi faqat Kuzatuv kengashi a'zolaridan iborat.

Auditorlik qo‘mitasining asosiy vazifalari bo‘lib quyidagilar hisoblanadi:

 • Har bir ichki audit yakunlanishi bilan taqdim etilgan ichki audit hisobotlarini o'rganish;
 • Ichki auditning uch oylik hisobotlarini o'rganish va ularni Kuzatuv Kengashiga taqdim etish;
 • Kuzatuv kengashiga tashqi auditga texnik talablarni ishlab chiqishda yordam berish;
 • Kuzatuv kengashiga tashqi auditorning taklifini baholashda yordam berish, Kuzatuv kengashiga tashqi auditorni tanlash bo'yicha tavsiyalar tayyorlash;
 • Kengash raisi bilan ichki audit va tashqi audit tavsiyalarini bajarish jarayonini boshqarish bo'yicha vazifalarni muvofiqlashtirish;
 • Tashqi auditor hisobotlarini, shu jumladan rahbariyat xatini ko'rib chiqish va ularni Kuzatuv Kengashiga ko’rib chiqish uchun taqdim etish;
 • Tashqi va ichki audit jarayonida kelib chiqqan muammo va kamchiliklarni bartaraf etishni, shuningdek Boshqaruv ntomonidan auditorlik tavsiyalarini bajarilishini nazorat qilish;
 • Ichki auditning mustaqilligini ta'minlash va Boshqaruv a'zolari va boshqa bo'lim/boshqarma boshliqlari tomonidan ichki auditning faoliyatiga, shuningdek, auditning tarkibi va hajmiga aralashishiga to'sqinlik qilish.
×
 • Rang sxemasi
 • KontrastliA
 • Oddiy holatA
×
 • Shrift o`lchami
 • Katta o`lchamA
 • O`rta o`lchamA